utr-vgs_re-sg_2016_Sannsylighet og statistikk med twist