1. Home
  2. /
  3. UngeAbel
  4. /
  5. Årets konkurranse

UngeAbel –

årets konkurranse

Velkommen til UngeAbel 2023–2024

 

UngeAbel er en matematikkonkurranse for basisgrupper/klasser på 9 trinn. UngeAbel består av to innledende runder, en fordypningsoppgave, semifinale og finale. Vinner av nasjonal konkurranse, inviteres til nordisk finale.

Påmelding

Lærer kan melde på en eller flere basisgrupper/klasse. Basisgruppa/klassen skal ikke være delt opp basert på kjønn, da det er et mål for konkurransen å inkludere alle kjønn.

Fristen for påmelding er innen første runde er ferdigstilt.

Påmelding gjøres i nettløsningen. Se link og mer informasjon under.

 

Gjennomføring

De to innledende rundene skal arbeides med av hele klassen i en økt på 90 minutter. Læreren laster ned oppgavesettet som en pdf-fil, gjennomfører økten med klassen og leverer inn før fristen.

Besvarelsene vurderes av oss, og det gis poeng for hver runde. Det trekkes også to premier uavhengig av poeng.

Etter begge innledende rundene summeres poengsummene, og det kåres 15 fylkesvinnere (basert på fylkene fra 1. januar 2024). Disse inviteres til å levere inn fordypningsoppgave og delta i en nasjonal semifinale/finale.

 

Runde 1

7. november – 1. desember 2023

Runde 2

3. januar – 26. januar 2024

Semifinale/finale

17. -18. april 2024

UngeAbel 2023-2024

Påmeldingen åpnet

1. september 2023.

Påmeldingen er lukket

(Runde 1 er ferdig).

Fordypningsoppgaven

TRYKK HER