UngeAbel Jury

Juryens jobb handler hovedsakelig om fordypningsoppgaven, semifinale og finale.

For fordypningsoppgaven leser de rapportene fra alle semifinalistene, ser filmene om utstillingene og overværer presentasjonene på Gardermoen. 

For semifinalen vurderer de løsningene som leveres inn av alle semifinalistene på alle oppgavene. 

For finalen vurderer de løsningene på oppgavene løpende og gir de tre lagene poengsum etter hver oppgave, før de får ta fatt på neste oppgave. 

De støtter også opp om planlegging av konkurransen, om å lage oppgavesettene og om vurderinger underveis. 

 

Jurymedlemmene

Marianne Maugesten

Marianne Maugesten

Dosent ved Fakultet for lærerutdanninger og språk ved Høgskolen i Østfold

 

Har lang erfaring både som lærer i ungdomsskolen og i lærerutdanninga. Jeg underviser på femårig lærerutdanning for både trinn1-7 og 5-10. Arbeider med skoleutvikling i Desentralisert skoleutvikling. Har skrevet læreverk for ungdomstrinnet og bok og kapitler i bok til bruk i lærerutdanninga. Kjenner godt til ungdomsskolen gjennom arbeid for Utdanningsdirektoratet.
Tidligere styremedlem i LAMIS. Med i lokallagsstyret i Østfold i mange år. Har skrevet Matematikkdaghefte og arrangert sommerkurs.

Monica Nordbakke

Monica Nordbakke

Førstelektor ved Fakultet for lærerutdanninger og språk med Høgskolen i Østfold

 

Underviser ved femårig grunnskolelærerutdanning for trinn 5-10 og har oppfølging av skoler i Desentralisert ordning for kompetanseutvikling. Satt i kjerneelementgruppa for matematikk i utvikling av ny læreplan. Er nestleder i LAMIS Østfold og har vært med på å skrive Matematikkdagheftet for 2013. Er spesielt opptatt av en problemløsende og tilpasset opplæring i matematikkfaget.

Elise Klaveness

Elise Klaveness

Førstelektor i matematikkdidaktikk, Universitetet i Sørøst-Norge

 

Er utdannet ved NTNU, UC Berkeley, UiO og Københavns universitet innenfor matematikkdidaktikk, matematikk og fysikk.

Har undervist ved lærerutdannningen på USN siden 2006. Brenner for å gjøre matematikken tilgjengelig for alle og har blant annet skrevet en bok om elevaktiv undervisning i matematikk rettet mot grunnskolen. Er for tiden spesielt opptatt av representasjoner i matematikk og deres betydning for forståelse av matematikk. Er også opptatt av feil som en ressurs i læring av matematikk.

Gerd Nilsen

Gerd Nilsen

Pensjonist.

 

Yrkeserfaring: 41 år ved Furnes ungdomsskole i Innlandet og ressursperson ved Matematikksenteret

Har 3-årig utdanning ved matematikklinje på Høgskolen i Hedmark. Tilleggsutdanning i Juss,
kroppsøving og biologi samt en master i grunnskoledidaktikk med hovedemne matematikk.