1. Home
  2. /
  3. UngeAbel

UngeAbel

UngeAbel er en matematikkonkurranse for basisgrupper/klasser på 9. trinn. UngeAbel består av to innledende runder, en fordypningsoppgave, semifinale og finale.

Oppgavene lages i samarbeid mellom de nordiske landene. I Norge er det Matematikksenteret som bidrar med oppgaver.

Oppgavene i UngeAbel gir elevene muligheten til å løse problemer, snakke matematikk, bruke mange representasjoner og utforske sammenhenger.

LAMIS bruker oppgavene fra konkurransen i mange sammenhenger for å vise gode eksempler på læringssituasjoner der elever får arbeide med begreper,
språk og kreativitet. Et konkret eksempel er at vi på LAMIS sine sider i Tangenten gir eksempler på oppgaver fra UngeAbel og utfordrer lærere på å gi tilbakemelding fra klasserommene. Dette er et viktig arbeid for å øke deltagelse og å dele ressursen.

Verksteder

Vi har også hatt verksteder på Novemberkonferansen der oppgaver fra UngeAbel ble benyttet for å vise hvordan kjerneelementene i matematikk arbeides godt med i konkurransen.

Både Forskningsrådet og Abelstyret bidrar med støtte til konkurransen.

Vi har også hatt verksteder på Novemberkonferansen der oppgaver fra UngeAbel ble benyttet for å vise hvordan kjerneelementene i matematikk arbeides godt med i konkurransen.

Både Forskningsrådet og Abelstyret bidrar med støtte til konkurransen.

UngeAbel – oppgaver

Klikk deg inn og fordyp deg i oppgavebanken vår. Her finner du oppgavesett og fordypninger – helt fra 2013 og frem til i dag.