Vil du være med å tenne gnisten i Ålesund?

LAMIS sitt fremste mål er å arbeide for å gjøre matematikk til et
fag som oppleves motiverende, relevant og nyttig. På sommerkonferansen 2024 vil vi ta tak i nettopp dette.

Hvordan kan vi tenne en gnist i klasserommet slik at elever på alle trinn kan få oppleve matematikkglede?

Å tenne en gnist fører ofte til at det tennes flere, og gnisten sprer seg.

Vi møtes i Ålesund, der dyktige plenumsforelesere og engasjerte verkstedsholdere vil gi oss didaktiske refleksjoner, praktiske aktiviteter og tanker om veien videre i matematikkfaget.

Sett av denne helgen, tips gjerne kollegaer og ta turen til Ålesund. Vi lover deg verdifull inspirasjon, faglig påfyll og gode muligheter til å bygge nettverk til andre engasjerte lærere.

Mer informasjon om programmet og påmelding kommer.

YouTube skjermbilde