1. Home
  2. /
  3. Om oss

Hva er Lamis?

LAMIS er en interesseorganisasjon for alle som underviser i matematikk – fra barnehage til høgskole og universitet.

Vårt mål er at alle barn og unge opplever at matematikk er spennende, nyttig og viktig. Da trenger de å få snakke matematikk, utforske og undre seg.

LAMIS arbeider for kompetanseøking ved å arrangere kurs og konferanser lokalt og nasjonalt for lærere og studenter og ved å utarbeide ressurser og oppgavebanker.

LAMIS deltar aktivt i debatten om matematikk i skole og lærerutdanning og har en viktig rolle i fagfornyelsen.

LAMIS drives av et sentralstyre som består ni medlemmer som velges på årsmøtet. Medlemmene kommer fra ulike deler av landet og representerer barnehage, grunnskole, videregående skole og høgskole/universitet.

LAMIS har lokallag rundt om i Norge og et for norske skoler i utlandet. Lokallagene arrangerer temakvelder og bidrar i arbeidet med ressurser og oppgavebank.

Det å være en del av LAMIS sentralstyre eller lokallag er frivillig arbeid.

LAMIS har en organisasjonssekretær, Elin Unstad, som er ansatt i 70 % stilling.

LAMIS har medlemmer fra hele landet (både skoler og enkeltmedlemmer).

LAMIS drives av midler fra medlemsavgift og fra støtte fra Forskningsrådet og Abelstyret.