ELEV- OG LÆRERROLLEN I

UTFORSKENDE ARBEID 

 

I forrige uke sendte LAMIS ut årets første nyhetsbrev. Det var nummer seks i rekken, og ble sendt 28. februar.  

Innholdet var en ny utforskningsressurs, som er utviklet av oss. Den består av en plakat som viser elev og lærerrollen i utforskende arbeid (og som kan henges opp i klasserommet) og en nettressurs for læreren (hvor de ulike fasene på plakaten forklares steg for steg). 

I tillegg var det med et flott tilbud fra Skole Aschehoug til medlemmene våre. Og til sist minnet vi om årets sommerkonferanse, som skjer i august, se YouTube-video under. 

Sjekk gjerne ut eposten! Og om du ikke har mottatt noe, send oss en epost om det!

YouTube skjermbilde