1. Home
  2. /
  3. Lokallag

Lokallag

Våre lokallag inviterer til medlemskvelder med ulike tema. De siste to årene har mange av disse vært digitale. Dette har vært positive erfaringer. Et resultat er at lokallagene nå ikke bare inviterer medlemmer i nærområdet, men har gitt alle medlemmer muligheten til å delta ved å legge invitasjonen ut i vår facebookgruppe og her på hjemmesida vår.

Det siste året har også sentralstyret invitert til digitale medlemskvelder i samarbeid med Matematikksenteret. Temaer har vært ny eksamensform i matematikk og utforsking og problemløsing. Det har vært opp til 200 deltagere på slike kvelder.

Kontaktinformasjon

Lurer du på hva ditt nærmeste lokallag er? Ta kontakt med leder@lamis.no

Liste over lokallag:

Østlandet

Fjellregionen
Leder: Toril S Bakken

Nedre Buskerud
Leder: Åge Ryghseter

Oslo Akershus
Leder: Hanan Abdelrahman

Østfold
Leder: Kari-Anne Bjørnø Karlsen

Vestfold
Leder: Cecilie Vestly

Vestlandet

Bergen
Leder: Lone Næss

Sunnmøre
Leder: Bente Emma Austnes

Sørlandet

Kristiansand
Leder: 
Anders Støle Fidje