1. Home
  2. /
  3. Kurs og konferanser
  4. /
  5. LAMIS Sommerkonferanse 2024

LAMIS Sommerkonferanse 2024

Dato: 9. – 11. august 2024

 

Sted: Quality Hotell Ålesund

 

Tema: Å tenne en gnist

 

LAMIS Årsmøte blir arrangert i forbindelse med LAMIS Sommerkonferanse. Alle medlemmer er velkommen på årsmøtet.

LAMIS sitt fremste mål er å arbeide for å gjøre matematikk til et
fag som oppleves motiverende, relevant og nyttig. På sommerkonferansen 2024 vil vi ta tak i nettopp dette.

Hvordan kan vi tenne en gnist i klasserommet slik at elever på alle trinn kan få oppleve matematikkglede?

Å tenne en gnist fører ofte til at det tennes flere, og gnisten sprer seg.

Vi møtes i Ålesund, der dyktige plenumsforelesere og engasjerte verkstedsholdere vil gi oss didaktiske refleksjoner, praktiske aktiviteter og tanker om veien videre i matematikkfaget. 

Sett av denne helgen, tips gjerne kollegaer og ta turen til Ålesund. Vi lover deg verdifull inspirasjon, faglig påfyll og gode muligheter til å bygge nettverk til andre engasjerte lærere.

Påmeldingskjema:

Husk å lese gjennom den praktiske informasjonen,
og ha klart hvilke verksteder du ønsker å sette opp før du fyller ut påmeldingsskjemaet. 

Frist for påmelding er 15. juni 2024.

Praktisk informasjon om påmelding

Disse får hele konferansen med overnatting og alle måltider dekket: 

Vi anbefaler alle å bestille reise så fort som mulig, for å få rimelige flybilletter – det går ikke mange fly.

 

Hvis LAMIS ikke dekker konferansen gjelder følgende priser: 

Med hotell: 

Hele konferansen: 4690 kr, inkludert to overnattinger i enkeltrom, program og alle måltider. Dobbeltrom 3320 kr per person.

To dager på konferansen: 2400 kr, inkludert en overnatting, program og alle måltider. Dobbeltrom 1700 kr per person.

Alt betales til hotellet ved avreise. 

Dagpakker:

En eller flere enkeltdager på konferansen: 770 kr per dag med lunsj. 

LAMIS sender faktura.

 

Festmiddagen dekkes av LAMIS for de som ønsker å være med. Kryss av for dette i påmeldingsskjemaet, så vi vet hvor mange plasser vi trenger. 

 

Om man ikke er medlem av LAMIS (eller ikke jobber ved en skole som er medlem), så betaler man i tillegg en konferanseavgift på 1500 kr. 

Program

Fredag 9. august 2024

11.00 – 13.00 Registrering
med kaffe og frukt

13.00 – 13.45 Lunsjbuffet

13.45 – 14.00 Velkommen

14.00  – 15.00 Plenum 1:
Anne Gunn Svorkmo
Gnisten er tent, men hva må til for å beholde gløden?

15.00 – 15.15 Kaffe og Quality break

15.15 – 16.15 Plenum 2:
Mona Nicolaysen
Å bli et lærende menneske.

16.15 – 17.00 Utstillerkafé

17.00 – 17.30 Innsjekk på hotellet

17.30 – 19.00 Rebusløp.
Vi møtes ved hovedinngangen til hotellet.

20.00 Middag

Lørdag 10. august 2024

8.30 – 9.00 Registrering for
nye deltakere

9.00 – 9.15 God morgen

9.15 – 10.45 Verksteder 1

10.45 – 11.00 Kaffepause
med Quality break

11.00 – 12.30 Verksteder 2

12.30 – 13.30 Lunsj

13.30 – 15.00 Verksteder 3

15.00 – 15.15 Kaffepause

15.30 – 17.30 Årsmøte

19.15 – 20.00 Velkommen til
mingling i baren

20.00 Festmiddag på hotellet

Søndag 11. august 2024

8.30 – 9.00 Registrering for
nye deltakere

9.00 – 9.15 God morgen

9.15 – 10.15 Plenum 3:
Debatt om Kunstig Intelligens

10.15 – 10.30 Kaffepause

10.30 – 11.30 Plenum 4:
Andreas Holmstrøm
Love and Math i digitale flater?

11.30 – 12.15 Plenum 5: Holmboeprisvinneren 2024

12.15 – 12.30 Velkommen til sommerkonferansen 2025

12.30 – 12.45 Takk for denne gangen

12.45 – 13.45 Lunsj og avreise

Plenum

Gnisten er tent, men hva må til for å beholde gløden?

Gnisten er tent, men hva må til for å beholde gløden?

Plenum 1

Plenumsholder: Anne-Gunn Svorkmo

Å gå fra gnist til brennende engasjement handler blant annet om lærerens rolle som motivator.  Anne-Gunn kommer til å snakke om motivasjon, og hva som ut fra hennes erfaringer motiverer og engasjerer elevene. Hun er også opptatt av læreren sine verktøy. Hvilke verktøy finnes, hvilke verktøy velger en lærer å bruke, når passer det å bruke dem og ikke minst det potensialet hun mener de ulike verktøyene har. Anne-Gunn kommer også inn på lærerens grep som en type verktøy, og hvilke grep en lærer kan ta for å skape engasjement i klasserommet.

Anne-Gunn Svorkmo er førstelektor ved NSMO. Hun har gjennom sine 20 år ved Matematikksenteret deltatt i flere forsknings- og utviklingsprosjekter, som i kvalitet og omfang tilsvarer arbeidsmengde og nivå for en doktorgrad.

Anne-Gunn har vært involvert i flere nasjonale pilotprosjekter innenfor matematikkdidaktikk og etablert den internasjonale Kengurukonkurransen her i Norge. Hun har jobbet mye tverrfaglig, blant annet i samarbeid med andre nasjonale senter og Artsdatabanken.

Anne-Gunn har bakgrunn som lærer, og har gjennom hele sitt yrkesliv vært tett knyttet til praksis i skolen. Hennes interessefelt er først og fremst det som skjer i klasserommet, og samspillet mellom elever og lærer. Hun har vært spesielt opptatt av hvordan læreren støtter opp om elevenes læringsprosesser og fremmer elevenes forståelse i matematikk gjennom problemløsing og utforskende undervisning.

Å bli et lærende menneske, medvirkning og utforsking

Å bli et lærende menneske, medvirkning og utforsking

Plenum 2

Plenumsholder: Mona Nicolaysen

Synet på barn og unge, og hva ansatte i barnehage og skole tenker om lek og læring, får stor betydning for barn og unges opplevelsesverden. Både rammeplanen og læreplanen vektlegger medvirkning og utforskning som pedagogisk omdreiningspunkt. Det gjør noe med barn og unges posisjon i de pedagogiske virksomhetene og mange opplever det som krevende å få grep om den utforskende pedagogikken. Det kan oppleves som å måtte skape en helt ny pedagogidentitet, og krever kanskje en større åpenhet og nysgjerrighet i møtet med både det faglige og det relasjonelle i de pedagogiske virksomhetene. Hvem blir du som pedagog i møte med nye forventninger og krav og ikke minst, hvem har barn og unge mulighet til å være eller bli i møte med deg?

Mona Nicolaysen har jobbet nærmere 20 år i barnehage og har erfaring fra skole og arbeid med barn med særskilte rettigheter. Hun har mastergrad i barnehagepedagogikk og er nå stipendiat ved USN / Institutt for estetiske fag på doktogradsprogrammet “Pedagogiske ressurser”. Mona har gjort feltarbeidet sitt i Gaza og er særlig opptatt av barns estetiske ytringsrom i pedagogiske virksomheter. Hun har vært med på arbeidet med revideringen av rammeplanen i 2017 der hun også skrev støttemateriell om pedagogisk dokumentasjon på oppdrag fra Udir. I 2019 var hun barnehagefaglig ressurs i Udirs tverrgående gruppe i arbeidet med fagfornyelsen.

Debatt om kunstig intelligens

Debatt om kunstig intelligens

Plenum 3

 

Kommer mer informasjon. 

Love and Math i digitale flater?

Love and Math i digitale flater?

Plenum 4

Plenumsholder: Andreas Holmström

I digitale læremidler og annen matematisk programvare blir matematikken ofte innkodet ut ifra et formelt system, der alt bygger på logikk og formelle definisjoner. I elevenes møte med matematikken vil det logiske og formelle bare være ett perspektiv blant mange, og det er av avgjørende betydning at disse andre perspektivene også får plass i fremtidens læremidler.

Ved å hente sentrale idéer fra kognitive vitenskaper og matematikkfilosofi kan vi trekke begreper som følelser, visuelle uttrykk, bilder, metaforer og analogier inn i klasserommet og inn i de digitale flatene. Disse begrepene er nøkler til inspirasjon, dybdelæring og matematisk helhetsforståelse.

Andreas Holmström har doktorgrad i matematikk fra University of Cambridge og har arbeidet som forsker i matematikk og matematisk AI ved CERN, Max Planck Institute og mange europeiske universiteter. Han underviser i dag matematikk ved Ålesund vgs, og han er også en del av teamet som utvikler den nye matematikkplattformen PeakMath.

Holmboeprisvinneren

Holmboeprisvinneren

Plenum 5

 

Holmoeprisvinner blir offentliggjort i begynnelsen av mai.

Kommer mer informasjon. 

Bilde fra https://holmboeprisen.no/

Bernt Michael Holmboe (1795–1850)
J.A. Aubert © Matematisk institutt, UiO

Verksteder

Under kommer beskrivelse av tolv ulike verksteder, og nederst er det en oversikt over alle i tabellform. 

I påmeldingsskjemaet skal du velge fire verksteder i prioritert rekkefølge, og du vil få oppfylt tre av ønskene. 

Barns utforskerkompetanse - på vei fra barnehage til skole

Barns utforskerkompetanse - på vei fra barnehage til skole

Verksted 1

Målgruppe: Barnehage

Verkstedsholder: Elisabeth Hast Rønnestad

Beskrivelse: 

«Om sola forsvinner svever planetene og vi bare rundt i verdensrommet. Da kan jeg ha en plan!» (Jente 4,5 år).

Materialer, det fysiske rommet og det kollektive er viktig i barns læreprosesser. I barnehagen tenker en at barns matematiske identitet blir til i møter med andre mennesker, materialer, miljøer og begrep. Det er ikke farlig å gi riktige svar, men det undersøkende trengs for at barna skal få kjenne seg fornøyde med egne svar og strategier. Barns hypoteser og diskusjoner er det som skal føre arbeidet vårt videre og gi barna ny kunnskap. Hvordan kan barnehage og skole jobbe sammen for å ta vare på barns kompetanse, nysgjerrighet og lærelyst når de går fra barnehage til skole? 

Vi vil bli presentert for og få arbeide med noen materialer, samtidig som vi reflekterer sammen rundt dette og flere spørsmål. I verkstedet ønsker Elisabeth å vise at én gjennom bevisst arbeid med fysisk miljø, pedagogisk dokumentasjon og refleksjon kan skape forutsetninger som tar vare på barnas nysgjerrighet og lyst til å lære. 

 

Elisabeth Hast Rønnestad jobber som pedagogisk leder i Fjelltun barnehage i Ålesund. Barnehagen er Reggio Emilia inspirert og i verkstedet vil vi få innblikk i noen spennende prosjektarbeider som viser barnehagebarns teorier og utforskingskompetanse. I arbeidet i barnehagen er Elisabeth opptatt av å skape en hverdag som preges av barns medfødte nysgjerrighet og utforskende tilnærming til verden. Vi må legge merke til hva de er opptatt av, og ta utgangspunkt i det når vi undersøker sammen med dem.

 

Aktiv matematikk ute

Aktiv matematikk ute

Verksted 2

Målgruppe: Småtrinn

Verkstedsholdere: Hege-Lisbeth Johansen og Henrik Kirkegaard

Beskrivelse: 

Har du lyst til å ha elever som syns at matematikktimene er helt topp? Som er aktive, trives og har det kjekt i timene? Elevene elsker å være ute.  Elevene liker å få lov å holde på med matematikk i frisk luft i stedet for å sitte inne ved pulten med blyanten i hånden. Å være aktiv og få røre seg i matematikkundervisningen er så mye bedre for både kropp og hjerne (og sjel 🙂

På dette verkstedet får du nyttige tips og ideer til å få elevene interessert i matematikk. Det legges opp til aktiviteter ute, hvor elevene uansett ferdighetsnivå får et godt utbytte av undervisningen. Her står matematikkgleden i høysetet. Verkstedet er lagt opp til at du kan bruke aktivitetene neste dag i klassen din.

 

Hege-Lisbeth Johansen jobber som lærer på Hamna skole, som er en 1-7 skole i Tromsø. Hun arbeider som matematikklærer på mellomtrinnet, sitter i skolens ressursteam og har vært praksisveileder for lærerstudenter siden 2012.

Henrik Kirkegaard har undervist i matematikk fra 1.–10. klasse, først i København og siden i Ålesund. Henrik har holdt utallige kurs og verksteder for blant annet LAMIS.

Utforskende matematikkundervisning i flerspråklige klasserom

Utforskende matematikkundervisning i flerspråklige klasserom

Verksted 3

Målgruppe: Småtrinn og mellomtrinn samt andre som er interessert i flerspråklighet og matematikk

Verkstedsholder: Camilla N. Justnes

Beskrivelse: 

Hvordan kan vi designe matematikkundervisningen slik at flerspråklige elevers språklige og kulturelle verktøykasse blir en ressurs for alle elevene i matematikkundervisningen? Hvilke muligheter bringer flerspråklige elever med seg inn i matematikklasserommet?

Globalisering og migrasjon gir et økende antall flerspråklige elever i norske klasserom. Til tross for at prinsipper for god matematikkundervisning også gjelder disse elevene, føler likevel mange lærere at de mangler eksplisitte strategier for å legge til rette for gode læringsmuligheter for denne elevgruppen.

På dette verkstedet kan du få ideer og inspirasjon, og prøve ut noen strategier som skaper flere muligheter for flerspråklige elevers deltakelse i utforsking i matematikk. Forskning viser at noen strategier lærere kan bruke for å støtte flerspråklige elever bidrar til å redusere de kognitive kravene i matematikkoppgaver og aktiviteter. Vi vil derfor i dette verkstedet blant annet se på strategier som kulturelt relevante kontekster og bruk av visuelle representasjoner. Vi vil sammen analysere og utvikle noen matematikkoppgaver slik at de fasiliteter flerspråklige elevers deltakelse i matematikk. Ved å se på nærmere på betydningen av flerspråklige elevers kulturelle og språklige verktøykasse, kan vi lage et læringsmiljø som støtter alle elevers læring i matematikk.

Dette verkstedet baserer seg på erfaringer og utprøvinger fra undervisning i barneskoler med stor andel flerspråklige elever, samt forskning og materiell utviklet av National Council of Teachers of Mathematics (NCTM).

Camilla N Justnes er tilsatt på Matematikksenteret i Trondheim. Hun har blant annet ansvar for kurs og kompetanseheving for ansatte i barnehager og i småskolen. Hun er også med å utvikle og teste ut materiell og aktiviteter for matematikk i barnehage og småskole og nasjonale prøver i regning for 5.trinn.

Dramatikk i matematikk

Dramatikk i matematikk

Verksted 4

Målgruppe: Småtrinn og mellomtrinn

Verkstedsholdere: Helene Lohne, Jade Støve og Mona Røsseland

Velkommen inn i Sherwoodskogen og vær beredt på å bli Robin Hoods medhjelper.

Verkstedet er basert på erfaringer fra forskningsprosjektet; Teater i Matematikk (TIM), der Helene og Jade undersøkte hvordan bruken av prosessdrama som undervisningsmetode kan bidra til spenning, samarbeid, utforskning og dialog blant elever på 1. og 5.trinn. I Sherwoodskogen fikk elevene være med på skattejakt, rettferdig fordeling og festplanlegging. På verkstedet skal deltakerne få prøve seg på noen av oppgavene og situasjonene som elevene gjorde.

Helene Lohne og Jade Elisabeth Støve er masterstudenter på lærerutdanningen 1-7 på Høgskulen på Vestlandet, Bergen. Helene med master i matematikkundervisning og Jade med master i begynneropplæring med fokus på matematikk. Mona er prosjektleder for TIM-prosjektet og veilederen til Helene og Jade.

Utforskning i et Tenkende klasserom

Utforskning i et Tenkende klasserom

Verksted 5

Målgruppe: Barnetrinn

Verkstedsholdere: Ingunn Valbekmo og Kjersti Pleym Spigset

Beskrivelse: 

Utforsking i matematikk handler om at elevene leter etter mønster, finner sammenhenger og diskuterer seg fram til en felles forståelse. Et tenkende klasserom har høy elevaktivitet, mye samarbeid og stimulerer elevene til å tenke matematikk. Undervisningsformen “Building Thinking Classrooms” består av 14 praksiser. Noen av praksisene er nokså enkle å ta i bruk, mens andre praksiser er mer komplekse og krever en større endring av egen undervisningspraksis.

På dette verkstedet skal vi se på hvordan vi kan arbeide med utforsking i et tenkende klasserom på barnetrinnet, slik at alle elevene kan oppleve utfordringer og mestring.

Kjersti Pleym Spigset og Ingunn Valbekmo arbeider ved Matematikksenteret, NTNU hvor de blant annet utvikler og forsker på Bygge tenkende klasserom i norske kontekster gjennom et samarbeid med Peter Liljedahl.  De har begge bred lærererfaring fra grunnskolen i Trondheim kommune.

First Lego League

First Lego League

Verksted 6

Målgruppe: Mellomtrinn

Verkstedholdere: Kristine Rogne og Rebecca Terøy

Beskrivelse: 

I den nye læreplanen vektlegges det at elevene skal bli gode problemløsere gjennom å utforske matematikken og kommunisere om den. Algoritmisk tenkning fremheves her som en viktig strategi som kan bidra til utviklingen av matematisk forståelse. I arbeidet med First Lego League (FLL) i skolen har vi en unik mulighet til å gi elevene læringserfaringer og utfordringer som oppleves som meningsfulle, ekte og engasjerende. Gjennom programmering av Lego SPIKE Prime kan vi støtte opp under utviklingen av ferdigheter som kreativitet, kritisk tenkning, utholdenhet og utforskning; essensielle egenskaper for å håndtere ukjente problemer. På verkstedet skal deltakerne få gjennomføre forskjellige oppgaver som kan brukes til dette formålet.

På  dette verkstedet skal vi se på hvordan skolen kan bruke FIRST Lego League som et tverrfaglig prosjektarbeid og for å bygge et godt læringsmiljø i klasserommet. Vi vil vise hvordan vi legger opp til at elevene skal bruke algoritmisk tenkning til å løse prosjektet med konkrete eksempler fra klasserommet vårt. Det blir litt generelt om konseptet og gjennomføringen av FLL i klasserommet, men vi vil etter hvert rette oppmerksomheten mot den delen som går ut på å bygge en robot og programmere den til å løse ulike oppgaver. Vi varmer opp med noen kreative oppgaver, men hoveddelen av verkstedet vil bestå av å utforske blokkprogrammering med Lego SPIKE prime roboter. Vi vil gå nærmere inn på hvordan man kan organisere dette i klasserommet og litt om våre erfaringer rundt gjennomførelsen av konseptet. Vi har nå holdt på i 6 år der vi har hatt det som prosjekt fra august til november, og i noen år har vi gått videre og holdt på med prosjektet hele året. 

Kristine Rogne har lang erfaring med FIRST Lego League gjennom 6 år som lærer på mellomtrinnet, og har i år deltatt sammen med klassen sin i verdensfinalen i Houston, Texas. Hun brenner for tverrfaglige prosjekter og estetiske læringsprosesser.

Rebecca Terøy har mastergrad i matematikkdidaktikk fra HiVolda og er lærer på 5.-7. trinn. Problemløsning i skolen er et tema hun brenner for, og hun har skrevet sin avsluttende masteroppgave om temaet.

Eksperimenter i matematikk

Eksperimenter i matematikk

Verksted 7

Målgruppe: Mellomtrinn og ungdomstrinn

Verkstedsholder: Svend Eidsten

Beskrivelse: 

Velkommen til et praktisk verksted der vi ser på eksperimenter i naturfag med matematiske briller. Vi ser på fellestrekk i kompetanse og arbeidsmåter, og prøver ut aktiviteter som forhåpentligvis både gir hodebry og underholdning. Sentrale stikkord er hypotesetesting, undring, prøving og feiling, lek, latter og læring.

Fenomener vi skal forske på:

  • Hvor høyt spretter en ball?
  • Hvordan lage graf med klinkekuler og pappkrus?

Svend Eidsten jobber som redaktør i realfag for Cappelen Damm. Han er utdannet røykdykker og arkeolog, og er lærer-spesialist med mastergrad i matematikkdidaktikk fra NTNU. Han er styremedlem i LAMIS Nedre Buskerud. Svend er spesielt opptatt av hva som skaper engasjement i undervisningen, og forsker stadig på hvordan undring og utforskning kan bane vei for læring.

Påstandsoppgaver - Utforskende aktiviteter i naturfag med bruk av matematikk / ChatGPT

Påstandsoppgaver - Utforskende aktiviteter i naturfag med bruk av matematikk / ChatGPT

Verksted 8

Målgruppe: Ungdomstrinn og VGO

Verkstedsholder: Nils Kristian Rossing

Beskrivelse: 

Jeg har hørt at dersom vi pakker inn Eiffeltårnet i en pappeske så vil lufta i pappeska veie like mye som selve tårnet – Kan det være riktig?

Til daglig overøses vi av påstander. Det er derfor viktigere enn noen gang å være i stand til å vurdere påstander av ulike slag.

En del av disse kan «etterprøves» dersom vi innhenter nødvendige fakta, velger forutsetninger og gjør noen enkle overslagsberegninger.

På verkstedet vil det bli lagt et didaktisk grunnlag for bruk av slike påstander i skjæringspunktet mellom naturfag og matematikk. Det vil også bli anledning til å prøve ut noen eksempler på påstandsoppgaver. Siden kunstig intelligens er kommet inn i skolen, vil det også være interessant å se hvordan f.eks. ChatGPT takler slike oppgaver.

Det er fint om deltakerne har med egen pc.

 

Nils Kristian Rossing er utdannet sivilingeniør innen elektronikk fra NTH fra 1978. Han ble i 1980 ansatt som forsker ved SINTEF. Han har siden 1998 vært ansatt ved Skolelaboratoriet, lærerutdanningen ved NTNU og senere som dosent i naturfagdidaktikk ved NTNU (60%) og som prosjektleder ved Vitensenteret i Trondheim (40%). I de siste årene har han arbeidet med utvikling av interaktive utstillinger, holdt lærerkurs innen teknologi og programmering, og laget læremateriell.

Samarbeidsprøver som vurderingsmetode

Samarbeidsprøver som vurderingsmetode

Verksted 9

Målgruppe: Ungdomtrinn og VGO

Verkstedsholder: Roy Adrian Eide

Beskrivelse: 

Verkstedet er basert på erfaringer fra et forskningsprosjekt som undersøkte muligheter og begrensninger ved bruk av samarbeidsprøver som vurderingsmetode i matematikk. Gjennom en kvalitativ kasusstudie på 9. trinn, har forskerne utforsket hvilken kompetanse elever viser under samarbeidsprøver og hvilke utfordringer som kan oppstå i vurderingsprosessen.

Verkstedsholder vil presentere hovedfunnene fra studien og diskutere muligheter for å lage et systematiseringsverktøy for å fange opp kompetansen elever viser ved muntlig. Deltakerne vil få muligheten til å reflektere over funnene i lys av sin egen undervisningspraksis, og prøve seg på noen av oppgavene som ble brukt i studien. Videre vil det bli mulighet for å tilrettelegge og planlegge for en egen samarbeidsprøve kommende skoleår. 

Roy Adrian Eide er tidligere masterstudent ved lærerutdanningen 5.-10. ved Høgskulen på Vestlandet, Bergen. Han arbeider ved Danielsen Ungdomsskole i Bergen.

Fisk og fanteri

Fisk og fanteri

Verksted 10

Målgruppe: Ungdomstrinn og VGO (Praktisk matematikk)

Verkstedsholder: Cecilie Skaare

Beskrivelse: 

Velkommen til et praktisk verksted der vi høster fra naturen og kombinerer det med matematikk. Målet er at elevene skal oppleve matematikken både relevant og meningsfylt. Aktiviteten gir oss også praktisk erfaring (bilder/knagger) som vi kan bruke ellers i undervisningen når vi jobber teoretisk: “Husker dere…” 

Vi bearbeider dagens fangst fra fiskebåten – både fysisk og matematisk.

I denne økten tar vi utgangspunkt i praktisk arbeid (sortering, veiing, filetering) og viser hvordan vi kan flette inn store deler av pensum i faget (som måling, omgjøring, formler, enheter, statistikk, prosentregning med vekstfaktor, beregning av pris, regnskap, budsjett, funksjoner, geometri, diskusjon og argumentasjon). Vi går også gjennom hvordan man kan vurdere elevenes matematiske kompetanse i slike praktiske økter. 

Aktiviteten er brukt i 1PY-Naturbruk, men vi vil også se på hvordan opplegget kan overføres til andre praktiske gjøremål der vi høster fra naturen og lager ulike produkter, som for eksempel ripsgele, eplemos eller liknende. 

 

Cecilie Skaare har jobbet som lærer i ungdomsskole og videregående i 24 år. Hun var i flere år lærerspesialist i matematikk i Ålesund kommune og har mastergrad fra HiVolda. Hun er spesielt opptatt av å bygge trygge og gode læringsmiljø og i undervisning som skaper motivasjon og engasjement hos elevene. 

Fra gnist til flamme

Fra gnist til flamme

Verksted 11

Målgruppe: Alle

Verkstedsholdere: Gunnhild Husebø Svendsen og Lone Næss

Beskrivelse: 

Det å starte matematikktimen med å fange elevens oppmerksomhet, tenne gnisten, er noe mange tenker er viktig, men som kanskje kan være utfordrende å få til. På dette verkstedet vil vi ta utgangspunkt i en metode som på engelsk heter «I think. I notice. I wonder». Metoden tar utgangspunkt i bilder som vekker matematisk undring og nysgjerrighet hos elevene. Når gnisten er tent, arbeider man videre med matematikken som finnes i bildet. Dette gir grunnlag og utgangspunkt for læring forankret i elevens egen undring.

På verkstedet får deltakerne mulighet til å selv å øve på å finne matematikken i de ulike bildene. Verkstedet passer for alle- det matematiske innholdet kan tilpasses aldersgruppen man underviser.

Gunnhild Husebø Svendsen arbeider som avdelingsleder på Kronstad skole i Bergen. Hun har lang erfaring som matematikklærer. Gunnhild sitter i styret i Bergen lokallag.

Lone Næss arbeider som avdelingsleder på Søreide skole i Bergen. Hun har lang erfaring fra arbeid med matematikkfaget etter mange år som lærer i skolen. Lone er leder for Bergen lokallag.

FN sine bærekraftsmål - hvordan skape relevans for elevene

FN sine bærekraftsmål - hvordan skape relevans for elevene

Verksted 12

Målgruppe: Alle

Verkstedsholdere: LAMIS sentralstyre

Beskrivelse: 

LAMIS ønsker å gjøre matematikk til et fag som oppleves som relevant, nyttig og motiverende for alle elever. Når vi spør elever hva de tenker er viktig å lære for fremtiden, er svarene vi får; klima, bærekraft, teknologi, det å forstå andre, økonomi og helse. Når elever opplever lærestoffet på skolen som relevant, blir de engasjert i arbeidet, både kognitivt og følelsesmessig.

LAMIS samarbeider med lærerorganisasjoner i de andre nordiske landene, og har i den forbindelse fått muligheten til å oversette en ressurs utarbeidet av Danmarks Matematiklærerforening. Ressursen inneholder aktiviteter til elever og lærerveiledninger til alle trinn i grunnskolen. Målet med ressursen er å gi elevene gode og relevante læringsopplevelser. 

På verkstedet vil deltakerne få prøve ut aktiviteter og elevaktive arbeidsformer. Det blir refleksjoner om hvordan aktivitetene kan fremme kritisk tenking, etisk bevissthet, engasjement og miljøbevissthet hos elevene.

LAMIS er en organisasjon som er opptatt av god matematikkundervisning fra barnehage til universitet/høgskole. Verkstedsholdere er medlemmer fra LAMIS sentralstyre med erfaring ulike trinn i grunnskolen. LAMIS har vært involvert i arbeidet med LK20 og utvikling av ny eksamensform. 

Verkstedsoversikt

1 Elisabeth Hast Rønnestad Barns utforskerkompetanse – på vei fra barnehage til skole b+s
2 Hege-Lisbeth Johansen og Henrik Kirkegaard Aktiv matematikk ute s
3 Camilla N. Justnes Utforskende matematikkundervisning i flerspråklige klasserom s+m
4 Helene Lohne, Jade Elisabeth Støve og Mona Røsseland Dramatikk i matematikk s+m
5 Ingunn Valbekmo og Kjersti Pleym Spigset Utforskning i et Tenkende klasserom s+m
6 Kristine Rogne og Rebecca Terøy First Lego League m
7 Svend Eidsten Eksperimenter i matematikk m+u
8 Nils Kristian Rossing Påstandsoppgaver – Utforskende aktiviteter i naturfag med bruk av matematikk / ChatGPT u+v
9 Roy Adrian Eide Samarbeidsprøve som vurderingsmetode u+v
10 Cecilie Skaare Fisk og fanteri u+v
11 Lone Næss og Gunnhild Husebø Svendsen Fra gnist til flamme alle
12 LAMIS FN sine bærkraftsmål – hvordan skape relevans for elevene alle