1. Home
  2. /
  3. Kurs og konferanser

Kurs og konferanser

Her finner du informasjon om LAMIS sommerkonferanse, LAMIS-fagdager og andre relevante kurs og konferanser.

Sommerkonferanser

Sommerkonferansen 2023 ble arrangert på Sørmarka kurs og konferansesenter 4. – 6. august. 

Kurs

Her legger vi inn kurs når de kommer.

Arkiv

Her kan du hente ned informasjon og presentasjoner fra eldre kurs.

Bli medlem av LAMIS

Foreningen vil favne matematikkundervisere fra barnehage til høyskole og universitet. Vi arbeider aktivt for å høyne det pedagogiske og didaktiske nivået på alle utdanningsnivået.