1. Home
  2. /
  3. Kurs og konferanser

Kurs og konferanser

Her finner du informasjon om LAMIS sommerkonferanse, LAMIS årsmøter, LAMIS-fagdager og andre relevante kurs og konferanser.

Sommerkonferanser

Sommerkonferanse 2024 blir arrangert i Ålesund 9. – 11. august.

Tideligere sommerkonferanser

Kurs

Her legger vi inn kurs når de kommer.

Arkiv

Her kan du hente ned informasjon og presentasjoner fra eldre kurs.

Bli medlem av LAMIS

Foreningen vil favne matematikkundervisere fra barnehage til høyskole og universitet. Vi arbeider aktivt for å høyne det pedagogiske og didaktiske nivået på alle utdanningsnivået.