1. Home
  2. /
  3. Oppgaver og ressurser
  4. /
  5. Utforskende verktøy

Utforskende matematikkundervisning med LAMIS

Er du klar til å dykke dypere inn i matematikkens verden med en mer utforskende tilnærming? LAMIS har utviklet en spennende ressurs som er designet for å inspirere og støtte både elever og lærere. Vår målsetting er å støtte og motivere til mer utforskende undervisning, hvor elever kan engasjere seg i å løse oppgaver, kommunisere sine ideer, og kritisk vurdere både egne og andres løsninger.

Hva inneholder ressursen?

  • Plakat med forklarende Illustrasjoner: Vår plakat tilbyr en klar og strukturert måte å tilnærme seg oppgaver på en utforskende måte. Med livlige illustrasjoner blir det enklere for både elever og lærere å visualisere prosessen.

 

  • Digital Lærerressurs: For å komplementere plakaten, tilbyr vi en digital ressurs som inneholder en rekke verktøy, som forslag til oppgaver, fagartikler og eksempler på elevaktive arbeidsformer.

Alt dette er gratis tilgjengelig for alle medlemmer av LAMIS. Lenke til ressursene er sendt til alle på e-post i våre nyhetsbrev. Besøk vår nettressurs for å få tilgang til dette og start din reise mot en mer utforskende og engasjerende matematikkundervisning i dag!