1. Home
  2. /
  3. Oppgaver og ressurser
  4. /
  5. FNs bærekraftsmål

FNs bærekraftsmål

I september 2015 vedtok FN 17 nye globale bærekraftsmål. Danmarks Matematiklærerforening har laget undervisningsressurser basert på disse målene, med faget matematikk som hovedfokus. LAMIS har kjøpt rettighetene, og flere lokallag har oversatt og tilrettelagt dette materialet til norsk.

Undervisningsoppleggene til FNs bærekraftsmål gir elevene innblikk i den verden vi lever i, og hvordan matematisk kunnskap kan hjelpe oss å forstå og oppnå en fredeligere og mer bærekraftig verden. Den tverrfaglige ressursen har en fyldig lærerveiledning med mange ideer til planlegging av undervisningen. De ulike kapitlene gir en oversikt over kjerneelementer, matematiske kunnskapsområder og tverrfaglige temaer. Aktivitetene er utarbeidet for elever i grunnskolen, men kan også tilpasses barnehage og videregående skole.

Som medlem i LAMIS, vil du fire ganger i året få tilsendt slike ressurser til bruk i undervisningen. Under/på siden kan du se et eksempel på et slikt undervisningsopplegg.

Last ned Bærekraftsmål 6 her: