Digital inspirasjon

Vi i LAMIS sentralstyre har i samarbeid med lokallag og Matematikksenteret laget filmer og materiell som vi ønsker skal inspirere til kreativ og utforskende matematikkundervisning. Kjerneelementene i matematikk er tydelige i alle øktene.

Disse motiverende og praksisnære ideene kan brukes ved skolestart, gjennom året og på lokallagsmøter. Filmene og aktivitetene er tilgjengelig på www.lamis.no. Vi håper dere deler med kollegaer og matematikkvenner. Øktene egner seg godt til å arbeide med på utviklingstid/avdelingstid da de inneholder refleksjonsspørsmål og forslag til hvordan prøve ut oppgaver og aktivitetene.

Her er en oversikt over det vi har laget:
 

  • Film med informasjon om øktene
  • Inspirasjon 1 – Matematikksenteret presenterer MatteLIST og læreplankartet
  • Inspirasjon 2 – LAMIS Sunnmøre gir ideer til hvordan hente frem elevene på småtrinnet sine forkunnskaper gjennom arbeid med matematikk ute.
  • Inspirasjon 3 – LAMIS Oslo gir ideer til utforskende spørsmål og oppgaver for elever på mellomtrinnet.
  • Inspirasjon 4 – LAMIS sentralstyre presenterer en oppgave fra UngeAbel med løsningsforslag og refleksjonsspørsmål.

Lykke til med skolestart.

Film med informasjon om øktene

Inspirasjon 1

– Matematikksenteret presenterer MatteLIST og læreplankartet

Lenke til video fra Matematikksenteret

Inspirasjon 2

– LAMIS Sunnmøre gir ideer til hvordan hente frem elevene på småtrinnet sine forkunnskaper gjennom arbeid

Inspirasjon 3

– LAMIS Oslo gir ideer til utforskende spørsmål og oppgaver for elever på mellomtrinnet

Inspirasjon 4

– LAMIS sentralstyre presenterer en oppgave fra UngeAbel med løsningsforslag og refleksjonsspørsmål