Velkommen

Landslaget for matematikk i skolen, LAMIS, er en interesseorganisasjon for alle som underviser i matematikk – fra barnehage til høgskole og universitet.

Vi arbeider aktivt for å heve kvaliteten i undervisningen på alle utdanningsnivåer og har lokallag og nettverk over hele Norge.

Vårt mål er at alle barn og unge skal oppleve at matematikk er spennende, nyttig og viktig.

Bli medlem av LAMIS

Foreningen favner matematikkpedagoger fra barnehage til høyskole og universitet.

Vi arbeider aktivt for å heve kvaliteten i undervisningen på alle utdanningsnivåer og har lokallag og nettverk over hele Norge